Uitgifte kavels bouwveld 25

We zijn gestart met de uitgifte van de laatste bouwkavels in Land van Matena: 7 à 8 kavels in bouwveld 25.

Bouwveld 25 is gesitueerd aan de oostrand van het plandeel Eilanden.

Aan de achterzijde grenzen de kavels aan een brede sloot. Aan de overzijde van de sloot (Baanhoek West, Sliedrecht) wordt een nieuwbouwproject gerealiseerd met voornamelijk twee-onder-een-kapwoningen (zie //www.nieuwbouw-baanhoekwest.nl).

U kunt de grootte van de kavel zelf  bepalen. Om te voorkomen dat de gemeente met onverkoopbare percelen achterblijft, geldt daarbij wel een aantal spelregels.

Het aantal kavels in bouwveld 25 ligt om de hiervoor genoemde redenen nog niet vast. De verwachting is dat er 7 tot 8 kavels kunnen worden uitgegeven. De kleinste kavel heeft een oppervlakte van 390 m² en kost € 236.160.

Een overzicht van de mogelijkheden en kavelprijzen vindt u hier.

Wanneer u belangstelling voor een kavel in dit bouwveld heeft, kunt u een mail sturen naar info@woneninlandvanmatena.nl of telefonisch contact opnemen met De Regie (020-6893664).