uitgifte kavels bouwveld 25 start op 2 september as.

Op 2 september 2019 wordt gestart met de uitgifte van de kavels in bouwveld 25. Dit bouwveld is gesitueerd aan de oostrand van het plandeel Eilanden (zie planopzet).

Wanneer u belangstelling voor een kavel in dit bouwveld heeft, kunt u een mail sturen naar info@woneninlandvanmatena.nl of telefonisch contact opnemen met De Regie (020-6893664).

De Regie zal de kandidaten die interesse voor de kavels hebben vanaf 2 september benaderen.