• foto's locatie: Richard van Hoek (plaats uw cursor op de afbeelding om het beeld stil te zetten)

Planopzet

In Land van Matena woont u aan groene straten met groene bermen en bomen. Ook de groene hagen die door de hele wijk de erfafscheidingen vormen zorgen voor een groen beeld. Het woongebied is opgebouwd uit vier delen: Entree, Dorp, Eilanden en Tiendzone. Deze vier delen verschillen in dichtheid en bouwmogelijkheden.

In de delen Dorp, Eilanden en Tiendzone geeft de gemeente particuliere bouwkavels uit. Deze uitgifte vindt plaats in twee fasen. De roodbruin- en de groengekleurde bouwvelden vormen samen de eerste fase, waarvoor kandidaten zich sinds 20 mei 2017 kunnen inschrijven. De uitgifte van de kavels in de bouwvelden 14 t/m 17 en 23 t/m 26 is in oktober 2018 gestart. De woningen in het deel Entree (1 en 2) en de woningen daar direct achter in deel Dorp (3) worden door Van Wanrooij Projectontwikkeling uit Geffen gerealiseerd. Deze woningen zijn inmiddels verkocht..

Voor ieder bouwveld is een specifiek 'kavelpaspoort' opgesteld. In de kavelpaspoorten, die u kunt vinden onder 'downloads', staat beschreven welke bebouwingsvoorwaarden en beeldkwaliteiteisen (eisen ten aanzien van de architectuur en materiaalgebruik) op het betreffende bouwveld van toepassing zijn.

Entree
Aan de entree aan de noordkant van Land van Matena (1 en 2 op afbeelding) komen 3 à 4-laagse rijwoningen die door Van Wanrooij Projectontwikkeling worden gebouwd. Deze woningen vormen straks het visitekaartje voor Land van Matena. De woningen liggen aan een groengebied met speelgelegenheid, dat weer aansluit op het natuurgebied onder de hoogspanningsleiding. De woningen hebben een rustige, geluidsluwe en zonnige achterzijde. Parkeren bij deze woningen gebeurt op straat. Hiervoor zijn in de straat voldoende parkeervakken opgenomen. De woningen die aan de achterzijde aan de hoge rijwoningen grenzen (3), zullen door dezelfde projectontwikkelaar worden ontwikkeld. Deze ontwikkelaar kan in deze zone binnen de geldende spelregels naar eigen inzicht een mix van korte rijtjes, tweekappers en vrijstaande woningen realiseren. De woningen in deze zone zijn lager dan de woningen aan de entree (maximaal twee lagen en een kap) en vormen de overgang naar het deel Dorp.

Dorp
In het deel Dorp staat de dorpse sfeer centraal. U woont aan groene straten met een rustig karakter. Centraal in Dorp ligt een plantsoentje met een speelplek voor kinderen. Dorp onderscheidt zich in Land van Matena door kleinschaligheid en afwisseling.

Doordat de meeste auto’s op de eigen oprit geparkeerd worden, staan er weinig auto’s op straat. Dit draagt bij aan de groene en gemoedelijk sfeer. Alle kavels in Dorp wordt door de gemeente rechtstreeks aan de toekomstige bewoners uitgegeven.

Eilanden
Het deel Eilanden bestaat uit twee eilanden met ruime kavels. De eilanden worden via twee bruggen met het deel Dorp verbonden. Alle kavels grenzen aan het water. Het water, de groene oevers en de groene straatinrichting bepalen samen de sfeer.

Ook voor het deel Eilanden geldt dat alle kavels rechtstreeks aan de toekomstige bewoners worden uitgegeven. De kavel (K) ten zuiden van bouwveld 21 wordt niet uitgegeven omdat deze kavel nog geen woonbestemming heeft. De gemeente is wel voornemens deze kavel te bestemmen voor woningbouw. Op het perceel (S) ten westen van kavel 10 wordt -bij voldoende belangstelling- een speelvoorziening gerealiseerd. Als daar onvoldoende belangstelling voor is, kan dit kavel eveneens voor woningbouw worden bestemd.

Tiendzone
In het natuurgebied Tiendzone liggen enkele zeer ruime kavels. Hier woont u midden in het groen met vrij uitzicht naar zowel het noorden als het zuiden. Deze kavels worden rechtstreeks uitgegeven aan de toekomstige bewoners. 

Bouwveld 9 is een kavel met een vaste afmeting. In de bouwvelden 18 en 19 kunnen meerdere kavels worden uitgegeven en is de kavelomvang nog flexibel.

De gemeente is van plan de weilandjes (W) ten zuiden van de kavels te verhuren. Zij worden geschikt gemaakt om er paarden te kunnen laten lopen.